Povinná výbava

Povinná výbava vozidel od 1.10.2018

náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

   • pro vozidla kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou

      a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,

      b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

      c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,

      d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla        nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele,

      e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě

   • náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí

      a) náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo         p          použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,

      b) klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší        technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku

lékárnička

   • motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola

   • autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to

      a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,

      b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II a

      c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I

   • druhy lékárniček, jejich obsah, výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb.

   • požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jinými právními předpisy

   • obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra

   • součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení

   • lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření

   • úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný

   • ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující

výstražný trojúhelník

   • pro motorová vozidla s výjimkou vozidel kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m

   • schválený podle předpisu EHK č. 27

hasicí přístroj

   • hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to

      a) vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,

      b) jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím                přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a

      c) sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

   • musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou

   • ve vozidle se upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se           instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla

zakládací klín

   • nejméně jeden zakládací klín – silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,5 t a přípojná vozidla o největší povolené hmotností větší než 750 kg

   • nejméně dva zakládací klíny – silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové a dvounápravové přívěsy (pozn. DEKRA: s nápravami uprostřed) o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy

   • lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné, upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Tento přehled byl vypracován na základě vyhlášky č. 341/2014 Sb. ve znění vyhlášky č. 206/2018