Lhůty technických prohlídek

PLATNOST TECHNICKÝCH PROHLÍDEK:
 

Vozidlo Doba od 1. registrace Doba periodických prohlídek
Osobní automobil 4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3500 kg celkové hmotnosti 4 roky 2 roky
Motocykl o objemu motoru do 50 ccm nebo konstrukční rychlosti do 50 km/h 6 roky 4 roky
Motocykl o objemu motoru nad 50 ccm nebo konstrukční rychlosti nad 50 km/h 4 roky 2 roky
Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 6 roky 4 roky
Přívěs nad 750 kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou 4 roky 2 roky
Speciální automobil, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg 1 rok 1 rok