Kategorie vozidel

M1 – osobní automobily s nejvýše osmi místy k sezení, kromě místa k sezení řidiče.Vozidla náležející do kategorie M1 nesmí mít prostor pro stojící cestující. Počet míst k sezení může být omezen na jedno (tj. místo k sezení řidiče).


N1 – nákladní automobily s maximální hmotností nepřevyšující 3500 kg.


O1 – přípojná vozidla (přívěsy) s maximální hmotností nepřevyšující 750 kg.


O2 – přípojná vozidla (přívěsy) s maximální hmotností převyšující 750 kg, ale nepřevyšující 3500 kg.


L – všechna dvoukolová a tříkolová motorová vozidla a čtyřkolky, tj. motorová vozidla se čtyřmi koly, ať se zdvojenými koly, nebo jiná, určená k používání na pozemních komunikacích a na konstrukční části nebo samostatné technické celky takových vozidel.