Ražba VIN

Ražby čísel VIN a typů motorů:

Provádíme ražby čísel VIN a typů motorů náhradní technologií na základě Rozhodnutí odboru dopravně správních agend (odboru dopravy). Používáme  raznice o velikosti 6 nebo 8 mm nebo pneumatické gravírovací pero.

Ražby čísel náhradní technologií VIN se nejčastěji provádí:

po opravách vozidel poškozených při nehodách, kdy dojde k zániku celé ražby čísla VIN nebo i jeho části provedenou opravou poškození

při zasažení ražby čísla VIN korozí v takovém rozsahu, že se jeden nebo více znaků stane nečitelný

při dovozu vozidla ze zemí mimo Evropskou unii, zejména U. S. A.  a Kanady, v těchto zemích se ražba čísla VIN u vozidel standardně neprovádí

při poškození ražby čísla VIN metalografickou zkouškou provedenou Policií ČR

při výměně skeletu karoserie za nový

Ražby typů motorů náhradní technologií se provádí:

po výměnách bloků motorů, kdy byl původní blok vyměněn za nový, na obvyklém místě ražby není vyznačen žádný typ motoru

při zasažení ražby typu motoru v takovém rozsahu, že se jeden nebo více znaků typu motoru stane nečitelný

Ražba čísla VIN i typu motoru je v některých případech časově náročnější vzhledem k rozdílným podmínkám provedení ražby. Doporučujeme počítat s časovou náročností cca. 1 hodiny. V ceně je započteno vystavení Protokolu o provedení ražby a fotodokumentace v rozsahu požadovaném příslušným odborem dopravně správních agend (odboru dopravy).