Povinná výbava

Povinná výbava osobního a nákladního automobilu do 3.5t

jedna náhradní pojistka, od každého druhu

jedna náhradní žárovka od každého druhu vnějšího osvětlení a signalizace

zvedák

klíč na matice (šrouby) kol

rezervní pneumatika

Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky, která budou vybavena prostředkem pro bezdemontážní opravu pneumatik, nemusí být už nově vybavena rezervní pneumatikou. Osobních vozidel uvedených do provozu před 15. zářím 2009 se však tato možnost týká pouze tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervou souhlasí výrobce vozidla, popřípadě pokud jsou nová vozidla stejného typu uváděna na trh bez rezervních pneumatik.

lékárnička

výstražný trojúhelník

Povinná výbava motocyklu

minimálně jedna náhradní pojistka

lékárnička

Lékárnička: náplň nesmí být prošlá a musí být kompletní! Levně lze zakoupit lékárničku zcela novou. Obvykle vydrží 4 roky.

Dnem 15.9. 2009 nabývá účinnosti hlavní část nové vyhlášky ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Hlavní změny shrnuty zde:

náhradní žárovky u motocyklů (od 15.září 2009)

Nově nemusí být motocykl registrované v ČR vybaveny náhradními žárovkami. Postačí, pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou.

nepovinné přepážky pro užitková vozidla (od 15.září 2009)

U vozidel kategorie N1 (lehká užitková), která vycházejí svojí konstrukcí z osobních vozidel (tedy existuje konstrukčně shodné vozidlo), není povinnost mít ve vozidlech přepážku oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. To se týká i neprůhledných fólií nebo mříží na zadních bočních oknech. Vyjmutí přepážky není nově přestavbou a vozidlo tak nadále zůstává nákladním se shodnou obsaditelností jako nákladní vozidlo. Vyjmutí přepážky se nezapisuje do technického průkazu, ani ho nikam nepotvrzuje.

změny ve vybavení lékarničky (od 1.ledna 2011)

Nové požadavky platí i pro obsah lékarničky ve vozidlech. Jedná se o bližší specifikaci stávajících zdravotnických prostředků (např. rozměry a vlastnosti náplastí, nůžek, obvazů, atd.), vypuštění některých prostředků (spínací špendlík) a nové prostředky (izotermická fólie, resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem). Přibyl i informační leták s pokyny o správně provedené první pomoci. Se zavedením těchto požadavků je spojeno i přechodné ustanovení, a to, že do 31.12. 2009 je možno používat lékarničky stávající. Kdo však bude chtít, může s novým typem lékárniček jezdit již od 15.září 2009.

reflexní vesty (od 1.ledna 2011)

Řidiči motorových vozidel registrovaných v ČR musí povinně od 1.1. 2011 vozit reflexní vestu, resp. jiný oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu (např. šle). Tato povinnost se bude týkat i motocyklů.